Hartelijk gefeliciteerd met uw vijftigste verjaardag en……nog heel veel goede jaren toegewenst!

Waar komt de Abraham en de Sara vandaan?
Door de eeuwen heen wordt de vijftigste verjaardag als een mijlpaal beschouwt. In deze tijd van e-mail, elektronisch betalen en waarin alles steeds sneller lijkt te gaan en u een halve eeuw achter de rug hebt voor dat u het weet, verdient deze dag toch zeker een extra stukje aandacht.
In Noord Holland is het al jaren gebruik, deze aandacht een bepaalde vorm te geven en wel op de meest uiteenlopende manieren. Vooral in West Friesland is deze traditie erg populair. Ziehier de oorsprong van de Sara en de Abraham. We vonden nog een toepasselijk gedicht, dat we u niet willen onthouden:

Hier ziet Gij Abraham voor u staan,
Gij wenscht hem zeker naar de maan,
Maar ik zeg u: Ga blij van zin,
Uw vijftigste verjaardag in.

sara

Vijftig jaar worden betekend: “Abraham gezien hebben”. Waarschijnlijk is deze uitdrukking ontstaan uit het Evangelie, waarin de Joden Jezus vroegen: “Gij telt nog geen vijftig jaren en Gij hebt Abraham gezien? (Johannes 8 vers 56-58 ). Daarnaast kennen we de uitspraak: “Weten waar Abraham de mosterd haalt”. Hierdoor is Abraham het symbool geworden voor inzicht en levenswijsheid, zaken die meestal met de jaren komen.
Helaas zien veel mensen hem ook als een teken van het vorderen van de jaren. Dat is niet helemaal terecht, want Abraham zelf begon, samen met zijn vrouw Sara, zijn trektocht naar het beloofde land, pas toen vijfenzeventig jaar oud was. Hij kreeg op honderdjarige leeftijd nog een zoon en was samen met zijn vrouw ruim de honderd jaren gepasseerd voor er aan hun omzwervingen een einde kwam. Redenen genoeg dus om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
Daarom wenst ons hele team u nog heel veel gezondheid, geluk, voorspoed, levensvreugde en….een fantastische verjaardag toe.

Namens hen,
Henry Van de Beek